Vård och omsorg

Utbildningar inom vård och omsorg.

Undersköterska - hälso och sjukvård: Utbildningen syftar till att ge eleven förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att arbeta med
omvårdnad av andra människor. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Flex: Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 h/vecka.
Läs om undersköterska - hälso och sjukvård (PDF, 143 KB)
Läs om undersköterska - hälso och sjukvård FLEX (PDF, 143 KB) 

Undersköterska - psykiatri: Utbildningen syftar till att ge eleven förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Man får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning, inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Man kan arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Flex: Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 h/vecka.
Läs om undersköterska psykiatri (PDF, 143 KB)
Läs om undersköterska psykiatri FLEX (PDF, 143 KB)

Undersköterska - funktionsnedsättning: Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger dig behörighet att arbeta som undersköterska eller personlig assistent. Du kan arbeta med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Den ger också grund för fortsatta studier. Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda din kompetens kan du läsa vissa enstaka kurser ur utbildningen. FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Läs mer om undersköterska- funktionsnedsättning FLEX (PDF, 146 KB)

Undersköterska - äldreomsorg:  En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger dig kompetens att arbeta på sjukhus, vårdcentral men även inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Den ger också grund för fortsatta studier. Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda din kompetens kan du läsa vissa enstaka kurser ur utbildningen. FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Äldreomsorg finns även som valideringsutbildning. 
Läs mer om undersköterska - äldreomsorg FLEX (PDF, 145 KB)
Läs mer om undersköterska - äldreomsorg validering (PDF, 145 KB)

Undersköterska, inriktning socialt behandlingarbete
Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger dig behörighet att arbeta som undersköterska, boendestödjare eller behandlingsassistent. Den ger också grund för fortsatta studier. Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda din kompetens kan du läsa vissa enstaka kurser ur utbildningen. FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. Läs mer om undersköterska - socialt behandlingsarbete FLEX (PDF, 145 KB)

Vårdbiträde: Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg men saknar formell utbildning. Utbildningen leder till formell vårdbiträdeskompetens. Du kan arbeta inom äldreomsorg på särskilt boende eller hemtjänst. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden. Utbildningen är uppbyggd så att du efter avslutad utbildning kan fortsätta vidare att studera till undersköterska. Läs mer om vårdbiträde (PDF, 141 KB)

Ansökan

Från och med augusti ingår Vuxenutbildningen Linnés utbildningar inom vård, omsorg  och pedagogik i Utbildnings- och jobbcenter. Sök på skola under Kurspaket på ansökningswebben: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.  

Här ansöker du till vuxenutbildning

Uppdaterad: