Studie- och yrkesvägledning

Att välja väg i livet handlar ofta om att våga, men också att känna till vilka vägar som är möjliga.

Vuxenutbildningen ger dig möjlighet att prata med en studie- och yrkesvägledare som lyssnar på vad du vill och vart du är på väg. Tillsammans kan vi göra en studieplanering för att du ska kunna komma vidare i studier eller mot arbete.  

Vi erbjuder vägledning till dig som

  • Är folkbokförd i Uppsala kommun.
  • Saknar grund- och gymnasieutbildning och vill läsa mot slutbetyg eller gymnasieexamen. 
  • Vill samtala kring framtida studier eller yrken.

Förbered ditt samtal 

  • Skriv ner frågor och funderingar som du har.
  • Ta med dig betyg från tidigare utbildningar.
  • Ta reda på så mycket du kan om ditt intresseområde, till intressetest.

Här kan du få mer information

  • Beställa betyg eller intyg.
  • Få hjälp med ansökan till kurser.
  • Höja dina betyg, kontakta prövningar.
  • Räkna fram ditt meritvärde både svenska och utländska betyg. På antagning.se kan du få mer information om hur meritvärdet räknas ut.

 

16 januari 2018