Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen i Uppsala har ett brett utbud av yrkesutbildningar som leder till jobb. En del av utbildningarna finns även som lärlingsutbildningar.

Vi har flera utbildningsanordnare i Uppsala

Ekeby vux, Hermods, Jälla vux, Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI, Lernia och Vuxenutbildningen Linné. 

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Utbildningar inom vård, omsorg och pedagogik  

Utbildningar inom restaurang och livsmedel

Utbildningar inom ekonomi, handel och administration

Utbildningar inom teknik, bygg och produktion  

Utbildningar inom fordon och transport

Yrkesutbildningar i regionen

I den här katalogen hittar du yrkesutbildningar på gymnasial nivå och yrkeshögskoleutbildningar i vår närregion. 
Yrkesutbildningar hösten 2019, version april 2019 (PDF, 2 MB)

Kombinationsutbildningar

Du läser SFI/Grundläggande svenska i kombination med en yrkesinriktad utbildning, det finns utbildningar inom vård och pedagogik, teknik, bygg och produktion samt inom hotell.

Kombinationskurs SFI och Gästvärd (hotell), Hermods
Studiestödspoäng: 500, Utbildningslängd: 50 veckor
Startar 27 maj med sista ansökningsdag 18 april och 5 augusti med sista ansökningsdag 7 juni. 
Förkunskaper: SFI kurs C klar.
Mer information om utbildningen finns på ansökningswebben  

Ansökan

Du gör din ansökan på ansökningswebben. Där hittar du aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Här ansöker du till vuxenutbildning