Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen i Uppsala har ett brett utbud av yrkesutbildningar som leder till jobb. En del av utbildningarna finns även som lärlingsutbildningar.

Ansökan

Du ansöker till utbildningarna på ansökningswebben, till ansökan

Vi har flera utbildningsanordnare

Ekeby vux, Hermods, Jälla vux, Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI, Lernia, Vuxenutbildningen Linné.

Kombinationsutbildningar: du läser SFI/Grundläggande svenska i kombination med en yrkesinriktad utbildning, aktuella utbildningar med start 22 oktober 2018 (PDF, 65 KB)

Utbildningar inom vård, omsorg och pedagogik  

Utbildningar inom restaurang och livsmedel

Utbildningar inom ekonomi, handel och administration

Utbildningar inom teknik, bygg och produktion  

Utbildningar inom VVS och fastighet

Utbildningar inom el, energi, fordon och transport

16 januari 2018