Lärvux

Särskild utbildning för vuxna, lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Uppsala. Att studera på Lärvux är kostnadsfritt.

Information 

Du kan söka kurser på lärvux när du har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

  • Har fått lust att gå i skolan igen.
  • Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper.
  • Saknar och har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Du kan läsa kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå  och yrkeskurser på gymnasial nivå.

Ansök till lärvux

Lärvux har kontinuerlig antagning, du kan söka kurser när du vill. Om det finns ledig plats kan du starta direkt.

Läs om ansökan till Lärvux

Uppdaterad: