Lärlingsutbildningar

Gå en utbildning på en arbetsplats, en lärlingsutbildning. Det ger ökad yrkeslivserfarenhet och kunskaper inom ett yrkesområde.

En lärlingsutbildning är en praktisk utbildning på gymnasienivå. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd, med handledare. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken lärlingsutbildning du söker.

Våra lärlingsutbildningar är inom yrkesområden där det finns anställningsbehov. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. De flesta lärlingsutbildningarna är mellan 40 och 60 veckor långa.

Lärlingsutbildningar hösten 2019

Ansökan

Se mer i webbansökan om hur du ansöker till lärlingsutbildningar

Vill du ha mer information om lärlingsutbildningar, kontakta studie- och yrkesvägledare.
Telefontider 018-727 21 60 måndag–torsdag kl. 13.00–15.00, tisdagar kl. 16.00–17.30
E-post: studievagledning@uppsala.se  

Uppdaterad: