Öppettider och kontakt

Öppettider för nivåtest

Svenska, svenska som andraspråk och engelska
tisdagar 9.00–9.30
onsdagar 9.00–9.30
torsdagar 12.30–13.00     

Matematik 
onsdagar 12.30–13.00 
torsdagar 9.00–9.30    

5 juli 2018