Behörighet och urval

Från 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätt att läsa

Inom vuxenutbildningen görs inget urval när det gäller grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) eftersom alla har rätt att läsa dessa utbildingar. Inget urval görs i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som sökande har rätt att delta i. Det innebär att individer som läser för grundläggande eller särskild behörighet/särskilda kunskaper mot högskola eller yrkeshögskola har rätt att läsa in sådan behörighet enligt Skollagen (2010:800), 20 kap 19 §.