Anläggningsförare startar 29 oktober

Ansökningstiden till maskinförare är förlängd till 12 oktober, utbildningen startar 29 oktober.

12 september 2018