Intresseanmälan

Intresseanmälan gäller för personer med uppehållstillstånd som flykting eller som har flyktingliknande skäl och nyanlända anhöriginvandrare.

Person som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) och bor i Uppsala kommun har rätt till samhällsorientering. Intresseanmälan görs i samband med anmälan till SFI-studier på Sfi-mottagningen.

Nyanlända anhöriginvandrare

Person som omfattas av lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156) som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförd i Uppsala kommun. Ska vara medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz.

Anmälan gör du via Intresseanmälan (PDF, 91 KB). Du kan även göra din intresseanmälan i samband med att du besöker SFI-mottagningen. 

Du kan inte läsa samhällsorientering om

  • Du går i gymnasieskola.
  • Är arbetskraftsinvandrare.
  • Är gäststuderande och gästforskare eller familjemedlem till dessa.

Språkkurserna startar vid olika tider. Kommunen kontaktar dig när det finns en kurs på ditt språk.

20 februari 2018