VVS och fastighet

Utbildningar inom VVS och fastighet.

Fastighetstekniker: Som fastighetstekniker kan du arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter med ansvar för värme- och ventilationssystem, värmeväxlare och annan teknisk utrustning. Felsökning och reparationer utgör en viktig del i arbetet. Du har också kontakt med hyresgäster. Läs mer om utbildningen till Fastighetstekniker (PDF, 76 KB)

VVS-montör: VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-montör kapar du och bockar rör som du sedan sammanfogar och ansluter till den utrustning som ska installeras. Detta gör du genom kopplingar, svetsning eller hårdlödning och du har ritningar och tekniska beskrivningar till hjälp i ditt arbete. Läs mer om utbildningen till VVS-montör (PDF, 77 KB)

Uppdaterad: