Läkemedel, trädgård, bygg och produktion

Utbildningar inom läkemedel, trädgård, bygg och produktion.

Anläggningsförare (maskinförare): Utbildningen ges i samarbete med Maskinentreprenörernas skola, ME-skolan. Du lär dig att bygga vägar och husgrunder, lasta olika typer av material och att gräva och lägga vatten- och avloppsledningar. Du arbetar med laser och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial. Vi använder oss av moderna maskiner där du tillbringar en stor del av studietiden. Du får jobba med den senaste tekniken och en variation av maskintyper. Det ger dig en god förberedelse för yrkeslivet, nästa start 2 september med sista ansökningsdag 7 juni. Läs mer om anläggningsförare (PDF, 142 KB)

Operatör inom läkemedelsindustrin: En operatörsutbildning inom läkemedelsindustrin. Som operatör arbetar du med tillverkning, paketering och leverans. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär exempelvis att skapa kvalitetskontroll, tillverkning i renrum, provuttag och analys. Kursstart 9 september. Du kan ansöka till utbildningen från 10 juni till 2 augusti.  Läs mer om operatör inom läkemedelsindustrin (PDF, 143 KB)

Uppsala Trädgårdsutbildning: Utbildningen ger dig en stadig grund att stå på för ett yrke inom anläggning och skötsel av trädgårdar. Utbildningen omfattar bland annat användning av fordon och trädgårdsmaskiner, växtkunskap, beskäring och trädvård, växternas biologi och planering av gröna miljöer, nästa start 12 augusti med sista ansökningsdag 7 juni.  Läs mer om Uppsala Trädgårdsutbildning (PDF, 146 KB)

Uppdaterad: