Vem kan söka till vuxenutbildning

Du kan söka vuxenutbildning höstterminen det år du fyller 20 år. Du är behörig att söka till gymnasial vuxenutbildning om du har slutfört utbildning inom gymnasieskolan även om du är under 20 år.

Ansökan annan kommun

Information för dig som bor i en annan kommun än Uppsala Folkbokförd i annan kommun eller som vill studera i en annan kommun än Uppsala Ansökan till annan kommun.

Skyddade personuppgifter, nordisk medborgare och EU/EES medborgare utan svenskt personnummer.

Du hämtar ansökningsblanketten i receptionen på Uppsala vuxenutbildning. Skicka eller lämna ansökan med bifogade betyg och intyg. Nordisk medborgare och EU/EES medborgare ska ha en kopia på passet med i kuvert till antagningsenheten. Har du skyddade personuppgifter så märk kuvertet med sekretess.

Behöver du göra ett nivåtest?

Du kan göra ett nivåtest om du saknar betyg i svenska, engelska eller matematik för att ta reda på vilken kurs du bör läsa. Detta gäller för dig som ska läsa grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. Gör ett nivåtest på Kungsgatan 85.

Läs mer om Nivåtest

Uppdaterad: