Centrala Studiestödsnämnden, CSN

CSN är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiestöd. Studiestödet är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.

Du kan ansöka om studiemedel på CSNs webbplats. Där kan du också ta reda på vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd. 

CSN hjälper dig

Du kan hitta information på CSN:s webbplats
Det går också bra att skicka e-post på CSN:s kundservicesida  eller ringa 0771-276 000. Öppet på vardagar 8.00–16.30.

Kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri men kurslitteratur och annat studiemateriel får du betala själv. 

Uppdaterad: