Olika utbildningsvägar

Här finns information om utbildningar på yrkeshögskola, folkhögskola, universitet och högskola.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolorna erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna är oftast avgiftsfria och kan vara CSN-berättigade

Yrkeshögskolans utbildningar

  • Är på eftergymnasial nivå och leder antingen till en yrkeshögskoleexamen eller till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen
  • Anordnas av kommuner, företag, organisationer och högskolor

Här hittar du utbildningar på yrkeshögskolan

Folkhögskola

Det finns runt 150 folkhögskolor i Sverige. Många är knutna till folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar men de kan också drivas av landsting och regioner. 

Folkhögskolornas kurser delas in i tre delar

  • Allmän linje är ett till fyra år beroende på förkunskaper och kan ge grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier
  • Särskilda kurser är inriktade på ett speciellt ämne (till exempel yrkesutbildningar inom musik, teater, bild och konst, pedagogik och journalistik) som största delen av kursen ägnas åt
  • Övriga kurser kan utgöras av kortkurser, sommarkurser, uppdragsutbildningar och kurser inom andra skolformer

Läs mer om utbildningar på folkhögskola

Universitet och högskola

På universiteten och högskolorna runt om i landet finns tusentals utbildningar att välja mellan. Det finns långa och korta utbildningar, sådana som leder direkt till ett speciellt yrke och sådana som är mer allmänna. Alla kurser och utbildningar på högskolan mäts i högskolepoäng.    

Alla utbildningar som ges på svenska högskolor och universitet hittar du på studera.nu

Du ansöker till utbildningar och kurser på högskolor och universitet på antagning.se

Uppdaterad: