Prövningsscheman och ämnesinformation

Höstens ansökningsperiod är öppen mellan 5 augusti och 6 september. Schema på vilka kurser som är aktuella finns i länken nedan. Schemat kan komma att uppdateras i augusti

Du ansöker om Prövning och får besked om antagning cirka en vecka efter prövningsanmälan har gått ut. Glöm inte att betala in avgiften.

Länk till ansökan

Schema prövningar HT 2019 (PDF, 227 KB)

Om två eller flera prövningar kolliderar i tid måste du prioritera vilken av prövningarna du ska göra. Urvalet sker i den ordning du väljer. Vill du göra prövning i andra ämnen än de som finns schemalagda skicka ett e-brev till Prövningsenheten.

Ämnesinformation, alla ämnesinformationer är inte klara men kommer att publiceras eftersom de kommer in till Prövningsenheten.
Fullständiga kursplaner hittar du på Skolverkets webbplats.

Media
Programhantering (PDF, 317 KB)

Naturvetenskapliga ämnen / Matematik
Biologi 1 Biologi 2
Matematik 1 Matematik 2 Matematik 3 Matematik 4
Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b Naturkunskap 2
Kemi 1 och 2
Fysik 1a Fysik 2

Ekonomi, handel, administration
Affärskommunikation (PDF, 294 KB) Praktisk marknadsföring 1 (PDF, 290 KB)

Samhällsvetenskapliga ämnen
Etik och människans livsvillkor (PDF, 130 KB)
Filosofi 1 (PDF, 312 KB) Filosofi 2
Historia 1b
Psykologi 1 och 2 (PDF, 311 KB)
Religion 1 (PDF, 136 KB) 
Samhällskunskap 1b  Samhällskunskap 2 (PDF, 293 KB)
Specialpedagogik 1 20190620.pdf (PDF, 133 KB)

Språk
Engelska
Engelska 5 (PDF, 231 KB)  Engelska 6 (PDF, 292 KB)  Engelska 7
Moderna språk
Franska 1 (PDF, 248 KB) Franska 2 (PDF, 235 KB) Franska 3
Franska 4 (PDF, 234 KB) Franska 5
Spanska 1 (PDF, 54 KB) Spanska 2 (PDF, 54 KB) Spanska 3 (PDF, 54 KB)
Svenska 
Svenska 1 (PDF, 327 KB) Svenska 2 (PDF, 303 KB) Svenska 3 (PDF, 321 KB)
Svenska som andra språk 1 (PDF, 322 KB) 
Svenska som andra språk 2 (PDF, 306 KB) 
Svenska som andra språk 3

Omvårdnad / Hälsa
Akutsjukvård 20190620.pdf
Hälsopedagogik 20190620.pdf
Medicin 1 20190620.pdf (PDF, 133 KB)  Medicin 2 20190620.pdf
Psykiatri 1 20190620.pdf (PDF, 208 KB)  Psykiatri 2 20190620.pdf
Vård och omsorg 1 (PDF, 400 KB)  Vård och omsorg 2 (PDF, 233 KB)

Prövningsenheten

Postadress:
Uppsala kommun
Prövningsenheten
753 75 Uppsala
Uppdaterad: