Prövningsscheman och ämnesinformation

Höstens prövningsperiod är öppen mellan 6 augusti och 11 september

Länk till anmälan för Prövning

Höstens Prövning

Höstens prövningsschema;

Allmäna ämnen (PDF, 36 KB)

Vårdämnen (PDF, 86 KB)

Matematik 5, historia 1B och religon 1 datum för prövningstillfället och ämnesinformation kommer i slutet av augusti.

Om du vill göra prövning i andra ämnen än de som finns schemalagda kontakta Prövningsenheten.
Obs! Om två eller flera prövningar kolliderar i tid måste du prioritera vilken av prövningarna du ska göra.

Ämnesinformation

Här hittar du ämnesinformationer till schemalagda prövningar i Uppsala. Fullständiga kursplaner hittar du på Skolverkets webbplats.

Biologi, Fysik, Kemi och Naturkunskap

Biologi (PDF, 147 KB) , Fysik 1 och 2 (PDF, 148 KB) , Kemi 1 och 2 (PDF, 32 KB)Naturkunskap 1 _2 (PDF, 222 KB)

Engelska

Engelska 5 (PDF, 275 KB) , Engelska 6 (PDF, 144 KB) , Engelska 7 (PDF, 147 KB)

Samhällskunskap

Samhällskunskap1b (PDF, 80 KB) ,Samhällskunskap2 (PDF, 61 KB) 

Matematik

Matematik1a_b_c (PDF, 19 KB)Matematik_2a_b_c (PDF, 19 KB)Matematik_3b_c (PDF, 19 KB)Matematik_4 (PDF, 19 KB)

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1 (PDF, 92 KB)Företagsekonomi 2 (PDF, 59 KB)

Svenska

Svenska 1 (PDF, 48 KB)Svenska 2 (PDF, 16 KB)Svenska 3 (PDF, 23 KB)Svenska som andra språk 1 (PDF, 29 KB)

Vård och omsorg

Medicin 1 (PDF, 157 KB)Psykiatri 1 (PDF, 127 KB)

Prövningsenheten

Postadress:
Uppsala kommun
Prövningsenheten
753 75 Uppsala
6 augusti 2018