Prövningsscheman och ämnesinformation

Höstens ansökningsperiod är öppen mellan 5 augusti och 6 september. Schema på vilka kurser som är aktuella inför prövningen kommer att presenteras inom kort

Du ansöker om Prövning och får besked om antagning cirka en vecka efter prövningsanmälan har gått ut.

Om två eller flera prövningar kolliderar i tid måste du prioritera vilken av prövningarna du ska göra. Urvalet sker i den ordning du väljer. Vill du göra prövning i andra ämnen än de som finns schemalagda skicka ett e-brev till Prövningsenheten.

Ämnesinformation, alla ämnesinformationer är inte klara men kommer att publiceras eftersom de kommer in till Prövningsenheten.
Fullständiga kursplaner hittar du på Skolverkets webbplats.

Data
Programhantering (PDF, 317 KB)

Engelska
Engelska 5 (PDF, 231 KB)  Engelska 6 (PDF, 292 KB)  Engelska 7 (PDF, 198 KB)

Filosofi 
Filosofi 1 (PDF, 312 KB) Filosofi 2 (PDF, 319 KB)

Moderna språk
Franska 1 (PDF, 248 KB) Franska 2 (PDF, 235 KB) Franska 3 (PDF, 234 KB)
Franska 4 (PDF, 234 KB) Franska 5 (PDF, 234 KB)
Spanska 1 (PDF, 54 KB) Spanska 2 (PDF, 54 KB) Spanska 3 (PDF, 54 KB)

Naturvetenskapliga ämnen
Biologi 1 Biologi 2
Naturkunsk ap 1b Naturkunskap 2
Kemi 1 och 2
Fysik 1a Fysik 2

Matematik
Matematik 1 Matematik 2 Matematik 3 Matematik 4

Ekonomi, handel, administration
Affärskommunikation (PDF, 294 KB) Praktisk marknadsföring 1 (PDF, 290 KB)

Samhällsvetenskapliga ämnen
Samhällskunskap 1b  Samhällskunskap 2 (PDF, 293 KB) Religion 1 (PDF, 136 KB) Historia 1b (PDF, 410 KB)

Svenska
Svenska 1 (PDF, 323 KB) Svenska 2 (PDF, 303 KB) Svenska 3 (PDF, 321 KB)
Svenska som andra språk 1 (PDF, 322 KB) Svenska som andra språk 2 (PDF, 306 KB) Svenska som andra språk 3 (PDF, 331 KB)

Vård
Akutsjukvård 20190620.pdf
Etik och människans livsvillkor 20190620.pdf
Hälsopedagogik 20190620.pdf
Medicin 1 20190620.pdf (PDF, 133 KB)  Medicin 2 20190620.pdf
Psykiatri 1 20190620.pdf (PDF, 208 KB)  Psykiatri 2 20190620.pdf
Psykologi 1 och 2
Specialpedagogik 1 20190620.pdf
Vård och omsorg 1 (PDF, 400 KB)  Vård och omsorg 2 (PDF, 233 KB)

Prövningsenheten

Postadress:
Uppsala kommun
Prövningsenheten
753 75 Uppsala
Uppdaterad: