Prövning

Under juli och augusti kommer Prövningsenheten att svara på e-post sporadiskt

Du som redan har kunskaper i ett ämne kan göra en prövning inom vuxenutbildningen

En prövning är ett stort prov som testar dina kunskaper i en kurs för att du skall kunna få ett betyg. Det kan handla om att du har ett betyg i en kurs sedan tidigare som du vill försöka höja till ett bättre resultat eller pröva i en kurs du tidigare inte har läst men som du behöver ha betyg i. En prövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier.

Om du vill anmäla dig till en prövning så använder du ansökan som finns på webben Prövningar
Ett informationsblad med mer detaljerad information hittar du längst ned på sidan.

Inför prövningstillfället

Avgift för prövningen är 500 kr per kurs. Du betalar in till bankgirokonto 344-7257, betalningsmottagare: Uppsala kommun, Prövningsenheten. Ange kurs/-er, personnummer, namn och betalningsavsändare.

Avgiften ska vara betald senast sista ansökningsdag. Avgiften återbetalas ej vid återbud, uteblivande från prövningstillfället eller avbruten prövning. Glöm inte att återta ansökan om du inte ska genomföra prövningen.

Avgift kommer att krävas av den som har godkänt betyg sedan tidigare, samt av den som inte studerar inom den kommunala vuxenutbildningen oavsett betyg.

Prövningsperioder

Prövningsenheten har två perioder.

Period 1: Vårterminen, ansökningstiden ligger i januari/februari och prövningarna skrivs mars/april
Period 2: Höstterminen, ansökningstiden är augusti/september och prövningarna skrivs oktober/november

Prövningsinformation PDF (PDF, 74 KB)

Prövningsenheten

Postadress:
Uppsala kommun
Prövningsenheten
753 75 Uppsala
Uppdaterad:

Andra sidor under: Prövning