Prövning

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Prövningar omfattar hela kurser enligt de nationella kursplanerna. Du har rätt att pröva vid alla kommunala prövningsenheter i Sverige och kostnaden är max 500 kr/kurs.

Inför prövningstillfället

  • Avgift för prövningen, 500 kr per kurs
  • Betalas till bankgirokonto 344-7257
  • Betalningsmottagare: Uppsala kommun, prövningsenheten
  • Ange kurs/-er, personnummer, namn och betalningsavsändare
  • Ta med ID-handling till prövningstillfället

Avgiften ska vara betald senast sista ansökningsdag. Avgiften återbetalas ej vid återbud, uteblivande från prövningstillfället eller avbruten prövning.

Glöm inte att återta ansökan om du inte ska genomföra prövningen.

För kostnadsfri så kallad F-prövning kontakta alltid den betygssättande skolan. Om du går på ungdomsgymnasiet ska du vända dig dit för prövning.

Betyg

Administrationen av betyg tar minst tre veckor därefter rapporteras de in till UHR. Du måste själv kontrollera att dina betyg kommer in på antagning.se.

Vi skickar hem betyget E-A (F betyg skickas inte hem). Gör du flera prövningar så inväntar vi samtliga betyg innan dessa skickas hem.

Prövningsenheten

Postadress:
Uppsala kommun
Prövningsenheten
753 75 Uppsala
Uppdaterad:

Andra sidor under: Prövning