Så här går det till

  • Samtal
  • Test och bedömningar av: talat språk, lästeknik, läsförståelse, skrivning och språkligt minne
  • Tidsåtgång: fyra timmar vid ett eller flera tillfällen
  • Överlämning av utredningsresultat, inklusive åtgärdsförslag
  • Skriftlig dokumentation

Kontakta oss för

  • Information och rådgivning om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.
  • Läs- och skrivbedömningar.
  • Förslag till åtgärder.

För demonstration av kompensatoriska hjälpmedel.
Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats
Ungkompensations webbplats

Skriv- och lässvårigheter

Uppdaterad: