Konsultativa Vuxteamet

Det konsultativa Vuxteamet består av en kurator, en speciallärare, en studiecoach och en specialpedagog.

Vi jobbar med rådgivning på organisations-, grupp- och individnivå kring hur det är att studera med olika funktionsvariationer. Vi träffar elever, lärare och andra som behöver ett specialpedagogisk synsätt på lärandet.

Kontaktuppgifter och telefontider: 018-727 22 21, telefontid till specialpedagog alla torsdagar kl. 13-16
E-post: vuxteamet@uppsala.se 

Uppdaterad: