Konsultativa Vuxteamet

Vi som jobbar i vuxteamet är:

specialpedagoger
• studiecoacher
• kurator
• psykolog 

Tillsammans med dig gör vi en planering inför dina studier, utifrån dina behov. Vi kan hjälpa dig i kontakter med din skola samt med andra verksamheter som är kopplade till dina studier.

Hur kontaktar jag vuxteamet?

Kontakta vuxteamet i god tid innan du vill börja studera. En del stöd tar längre tid att förbereda. Mejla oss på: vuxteamet@uppsala.se

Skicka e-post till oss:

• ditt förnamn och efternamn
• ditt telefonnummer
• din e-postadress
• lite kort om dina studieplaner

När vi fått ditt mejl kontaktar vi dig. 

Alla som arbetar i vuxteamet har tystnadsplikt.Det är gratis att ha kontakt med oss på vuxteamet.Du bestämmer om du vill tacka ja till våra stödinsatser. Du behöver inte ha en diagnos eller utredning för att ha kontakt med oss.

Kontaktuppgifter och telefontider: 018-727 22 21, telefontid till specialpedagog alla torsdagar kl. 13-16. E-post: vuxteamet@uppsala.se 

Uppdaterad: