Konsultativa Vuxteamet

Det konsultativa Vuxteamet består av en kurator, en speciallärare, en studiecoach och en specialpedagog.

Vi jobbar med rådgivning på organisations-, grupp- och individnivå kring hur det är att studera med olika funktionsvariationer.  Vi träffar elever, lärare och andra som behöver ett specialpedagogisk synsätt på lärandet.

Drop in tider
Vår specialpedagog har drop in tider för rådgivning varannan tisdag (ojämna veckor) med start 11 september kl. 13-18, och även torsdagen innan start på Komvux: 13/9, 18/10, 22/11 samt onsdag 19/12 (inför starten i januari) kl. 9-11.30.
Välkomna!

Telefon: 018-727 22 21, telefontid till specialpedagog alla torsdagar kl. 13-16
E-post: vuxteamet@uppsala.se
 

5 september 2018