Folkbokförd i annan kommun

Här finns information om hur du gör om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser i Uppsala kommun.

De måste godkänna kurserna du sökt. Ansökan måste vara din hemkommun tillhanda senast sista ansökningsdag. Din hemkommuns yttrande måste vara Uppsala kommun tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag. 
Uppdaterad: