Yrkesinriktad språkutbildning, Sfx

Har du yrkeskompetens från ett annat land? Vill du snabbt lära dig svenska, validera din kompetens och börja arbeta? Det här är en rakare väg till arbete inom ditt yrke.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära dig hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande.

Sfx-kurserna börjar från olika svenskanivåer. Både SFI (svenska för invandrare) och SVA (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Läs mer om Sfx, yrkesinriktad språkutbildning.

Inom SFX i Uppsala län finns två huvudinriktningar – SFY och SFA

  • SFY är en yrkesinriktad språkinlärning som riktar sig till dig med utländsk, icke akademisk, yrkesinriktning som förbereder för ett yrke eller en svensk yrkesutbildning
  • SFA riktar sig till dig som redan har en akademisk examen eller yrkesutbildning och vill fortsätta arbeta inom det yrkesområdet i Sverige.
    Vill du läsa SFA-medicin? Är du utbildad utanför EU/EES till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige? SFA-medicin är en särskilt anpassad utbildning som ett första steg mot svensk legitimation.
    Läs mer om utbildningen SFA-medicin (PDF, 78 KB)
Uppdaterad: