Utländska betyg

Du som har en avslutad gymnasial eller akademisk utbildning ska skicka in betygen för bedömning till Universitets- och högskolerådet, UHR.

Om du har betyg på ett annat språk än spanska, franska, tyska och engelska behöver du göra en översättning innan du skickar in dem för bedömning.
För bedömning av utländska betyg ska du kontakta UHR, Universitets- och högskolerådet.
Länk till UHR:s webbplats

Sök auktoriserad översättare

Du kontaktar själv översättaren som du vill anlita. Kammarkollegiet gör inga översättningar eller förmedlar översättningsuppdrag.
Länk till Kammarkollegiets webbplats

 

Uppdaterad: