SFI-mottagning

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska för vuxna.

SFI-mottagningen kartlägger, gör nivåbedömning, vägleder och informerar om SFI.

Du har rätt att delta om du

• är folkbokförd i Uppsala kommun och har ett fullständigt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
• är minst 16 år (från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16)
• saknar grundkunskaper i svenska

Du som är EU eller EES-medborgare

Om du är EU- eller EES-medborgare har du rätt att läsa SFI utan fullständigt personnummer. Kontakta SFI-mottagningen för mer information.

Anmälan 

Du anmäler dig till SFI genom ett personligt besök på SFI-mottagningen. Ta med ID/pass!
Förbered gärna din anmälan till SFI genom att anmäla dig via webben, till webbanmälan
När du gjort det besöker du SFI-mottagningen för att slutföra din ansökan. Ta med ID-kort eller pass. Vid besöket gör vi en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och hjälper dig att välja skola och kurs. Väntetiden för kursstart är i de flesta fall 2-6 veckor.

Återanmälan

Om du har studerat SFI tidigare kan du återanmäla dig direkt på samma skola inom sex (6) månader. Om det har gått mer än sex månader eller om du vill börja på en annan skola ska du komma till SFI-mottagningen.

Kurserna är kostnadsfria. Du som deltar i SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN. 

Sfi-mottagningen

Telefontider
måndag 9.00–10.00
tisdag 9.00–11.00
onsdag 15.30–16.30

Drop in
måndag 10.00–15.00
tisdag 13.00–18.00
onsdag 12.30–15.00
torsdag 9.00–11.30

Uppdaterad:

Andra sidor under: SFI-mottagning