Studiematerial

Information om Sverige är en sida med studiematerial och information på flera språk. Den här sidan används en del i utbildningen, framför allt boken Om Sverige som finns att ladda ner på flera språk.

.

Hälso- och sjukvård

1177-New in Sweden finns det information om hälso- och sjukvård särskilt framtagen för dig som är ny i Sverige. Informationen finns på flera språk bland annat arabiska, dari, tigrinja och somaliska.
Där hittar du bland annat en film som förklarar hur det svenska sjukvårdsystemet är uppbyggt och vart du ska vända dig om du blir sjuk.

3 april 2018