Innehåll och upplägg

Samhällsorientering är en utbildning för dig som är ny i Sverige. Du får kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig, har du rätt att läsa Samhällsorientering för nyanlända.
Läs mer om rätten att läsa samhällsorientering för nyanlända på riksdagens webbplats

Nytt från september 2018
Sedan 1 september 2018 ges fler personer möjlighet att läsa SO. Alla som vill läsa SO och är folkbokförda i Uppsala kommun anmäler sitt intresse till kommunen. SO erbjuds sedan i mån av plats. Kommunen kan inte garantera att eller när kursen startar. Målgruppen, som kommunen enligt lag (2013:156) har skyldighet att erbjuda SO, har företräde.

Läs mer om samhällsorientering här (PDF, 73 KB)

Uppdaterad: