Innehåll och upplägg

Samhällsorientering är en utbildning för dig som är ny i Sverige. Du får kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig, har du rätt att läsa Samhällsorientering för nyanlända.
(SFS 2013:156).

Nytt från 1 september
Från och med 1 september 2018 ges fler personer möjlighet att läsa SO. Alla som vill läsa SO och är folkbokförda i Uppsala kommun anmäler sitt intresse till kommunen. SO erbjuds sedan i mån av plats. Kommunen kan inte garantera att eller när kursen startar. Målgruppen, som kommunen enligt lag (2013:156) har skyldighet att erbjuda SO, har företräde.

Läs mer om kursen här (PDF, 73 KB)

3 april 2018