Slutbetyg

För att få ett slutbetyg ska du planera dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.Beställ ditt slutbetyg i den kommun där du är folkbokförd.

  • Boka en tid hos studievägledare
  • När du bokar tid, ange att det gäller slutbetyg

Underlag kan vara samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog samt beskrivning av lokal kurs.

Inför samtalet

Till samtalet ska du ta med dig betyg från gymnasieskola och komvux. Ta även med kursbeskrivningar från lokala kurser. Du och studie- och yrkesvägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i ditt slutbetyg.

Besked

Du får besked via e-post när du kan hämta ditt slutbetyg i receptionen på Kungsgatan 85. Ta med legitimation. Det kan ta några veckor från beställning tills dess att slutbetyg har utfärdats.

Slutbetyg ska omfatta 2350 poäng

  • Varav 2250 poäng godkända för grundläggande behörighet till högskola/universitet
  • Kärnämnen 600 poäng
  • Fritt valda ämnen 1750 poäng

För tidigare studerande, som har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012, varav ett eller flera betyg inte kan omvandlas till nya kurser i en examen, eller vilkas omvandling skulle innebära en nackdel för den studerande kan då rektor besluta att slutbetyg får utfärdas.

Slutbetyg skickas till UHR s databas (Universitet och Högskolerådet).
Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att dokumentet har kommit in till antagning.se

16 januari 2018