Gymnasieexamen

Om du läser för att få en gymnasieexamen ska du planera dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.

Till dig som läser för en gymnasieexamen

Om du läser för att få en gymnasieexamen ingår det att göra ett gymnasiearbete. Kursen läser du i slutet av din studieperiod. Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E (godkänd) eller F (ej godkänd) användas. För att du ska få en gymnasieexamen måste du ha ett godkänt gymnasiearbete (E).

När kan jag söka kursen Gymnasiearbete?

Du kan söka till kursen när du är i slutet av dina studier. Du ska ha minst 2000 godkända poäng. Kraven är olika för högskoleförberedande gymnasieexamen och yrkesförberedande gymnasieexamen. Det är viktigt att du upprättar en kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.

Hur söker jag kursen Gymnasiearbete?

För att kunna söka kursen Gymnasiearbetet måste du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare upprätta en studieplan för gymnasieexamen, (examensplan). Den ska undertecknas av en studie- och yrkesvägledare och bifogas din ansökan till kursen. Utan examensplanen kan du inte läsa gymnasiearbete. Om du i förväg vet inom vilket ämnesområde du vill göra ditt gymnasiearbete ska du skriva det i din examensplan.

Vad händer sen?

På skolan tilldelas du en handledare och när kursen är avslutad kommer betyg samt titel på ditt Gymnasiearbete att föras in i ditt betyg.

Du får besked via e-post när du kan hämta din gymnasieexamen i receptionen på Kungsgatan 85. Ta med legitimation. Observera att det kan ta några veckor från beställning tills dess att gymnasieexamen har utfärdats.

Gymnasieexamen skickas till UHR s databas (Universitet och Högskolerådet).
Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att dokumentet har kommit in.
Läs mer på www.antagning.se

16 januari 2018