Prövning

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Prövningar omfattar hela kurser enligt de nationella kursplanerna.

Inför prövningstillfället

  • Avgift för prövningen, 500 kr per kurs
  • Betalas till bankgirokonto 344-7257
  • Betalningsmottagare: Uppsala kommun, prövningsenheten
  • Ange kurs/-er, personnummer, namn och betalningsavsändare
  • Ta med ID-handling till prövningstillfället

För att du ska få genomföra en prövning ska avgiften betalas senast två veckor innan det skriftliga provet. Avgiften återbetalas ej vid återbud, uteblivande från prövningstillfället eller avbruten prövning

För kostnadsfri så kallad F-prövning kontakta alltid den betygssättande skolan. Om du går på ungdomsgymnasiet ska du vända dig dit för prövning.

Betyg

Administrationen av betyg tar minst tre veckor därefter rapporteras de in till UHR men du måste själv kontrollera att dina betyg kommer in på www.antagning.se.

Vi skickar hem betyget, om du gör flera prövningar så inväntar vi samtliga betyg innan dessa skickas hem.

Prövningsenheten

Postadress:
Uppsala kommun
Prövningsenheten
753 75 Uppsala
16 januari 2018