Öppettider och kontakt

Öppettider för nivåtest

Svenska, svenska som andraspråk och engelska
tisdagar 9.00–9.30
onsdagar 9.00–9.30
torsdagar 12.30–13.00

Matematik 
onsdagar 12.30–13.00
torsdagar 9.00–9.30

16 januari 2018