SFI-mottagning

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska för vuxna.

SFI-mottagningen kartlägger, gör nivåbedömning samt vägleder inom SFI.

Du har rätt att delta om du

  • Är folkbokförd i Uppsala kommun och har ett fullständigt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES
  • Om du är 16 år (från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16)
  • Saknar grundkunskaper i svenska

Du som är EU eller EES-medborgare

Om du är EU eller EES-medborgare har du i vissa fall rätt att läsa SFI. Kontakta SFI-mottagningen för mer information

Anmälan 

Du förbereder din anmälan på webben till webbanmälan och slutför den genom ett personligt besök på SFI-mottagningen. Ta med ID-kort eller pass. Vid besöket gör vi en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och hjälper dig att välja skola och kurs. Väntetiden för kursstart är i de flesta fall 2-6 veckor.


Återanmälan

Om du har studerat SFI tidigare kan du återanmäla dig direkt på samma skola inom ett år. Om det har gått mer än ett år eller om du vill börja på en annan skola ska du komma till SFI-mottagningen.

Kurserna är kostnadsfria. Du som deltar i SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN. 

Sfi-mottagningen

Telefontider
måndag 9.00–10.00
tisdag 9.00–11.00
onsdag 15.30–16.30

Drop in
måndag 10.00–15.00
tisdag 13.00–18.00
onsdag 12.30–15.00
torsdag 9.00–11.30

16 januari 2018